สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น

*ค่าโดยสารไปกลับต่อ 1 ท่าน รวมภาษี แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง 399 บาท

เทศกาลสำคัญ:

ยุโรป นั้นมีเทศกาลมากมายที่มีความสวยงามเเละน่าสนใจ โดยเฉพาะเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่เเละสำคัญอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

เทศกาลอีสเตอร์

จัดขึ้นในช่วงรอยต่อระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี โดยภายในงานนั้นไฮไลท์จะอยู่ที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาจะมีกระแสรับสั่งถึงคริสต์ศาสนิกชนในวันอาทิตย์อีสเตอร์ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ชาวคริสต์รอคอยมาตลอดทั้งปี โดยงานหลักจะจัดขึ้นที่นครวาติกัน ซึ่งจะมีขบวนกู๊ดฟรายเดย์เเห่กันไปทั่วเมือง โดยมีทั้งความศักดิ์สิทธิ์เเละความสนุกสนานไปทั่วยุโรป

เทศกาลมิสซา

เป็นหนึ่งในงานที่จะจัดขึ้นตอนช่วงคืนวันที่ 24 ธันวาคม ของทุกปีก่อนที่จะข้ามไปสู่วันคริสต์มาส โดยสมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จออกจากบนระเบียงที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในนครวาติกัน โดยมีชาวคริสต์จากทั่วโลกเข้าเฝ้าเต็มลานกว้างหน้ามหาวิหารเเห่งนี้ ถือว่าเป็นงานใหญ่ของอิตาลีเเละของชาวคริสต์ที่มีความยิ่งใหญ่อย่างมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความนิยมมาเข้าร่วมพิธีอันยิ่งใหญ่งานนี้กันอย่างมาก

เทศกาลคริสต์มาส

เป็นหนึ่งในเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างมากในยุโรปเเละเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ จัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี โดยที่อิตาลีนั้นจะมีความสวยงามเเละยิ่งใหญ่เพราะเป็นที่ตั้งของนครวาติกันเเละเป็นจุดกำเนิดของศาสนาคริสต์ โดยจะมีการประดับประดาด้วยไฟเเละต้นคริสต์มาสที่สวยงามเป็นอย่างมากเเละมีขบวนเเห่ในเมืองใหญ่ๆ ทุกเมืองอีกด้วยโดยเฉพาะที่โรมนั้นมีความยิ่งใหญ่เป็นอย่างยิ่ง

*ค่าโดยสารไปกลับต่อ 1 ท่าน รวมภาษี แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง 399 บาท

หากคุณไม่ต้องการพลาดข้อเสนอสุดคุ้ม

ไม่ต้องให้คุณเสียเวลา เรามีข้อเสนอสุดคุ้มที่ถูกใจคุณเสมอ

ข้อเสนอสุดคุ้มเสมอ

การจองที่ง่ายและรวดเร็ว

ทุกสายการบิน
ทุกจุดหมายปลายทาง

บริการลูกค้าภาษาไทย