ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับเนปาล

*ค่าโดยสารไปกลับต่อ 1 ท่าน รวมภาษี แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง 399 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับเนปาล

  • อุณหภูมิ: เฉลี่ยตลอดทั้งปีจะอยู่ที่ 16 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส
  • เวลา: เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ช่วงเดือนกันยายนถึงเมษายนจะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง
  • สกุลเงิน: ดอลล่าร์เนปาล (NZD) โดยมีอัตราเเลกเปลี่ยนอยู่ประมาณ 25 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์เนปาล
  • ภาษา: ภาษาทางราชการคือ อังกฤษ มาวรี และภาษามือเนปาล
  • เอกสาร: ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวในเนปาล
  • สุขภาพ: ควรซื้อประกันการเดินทางที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลด้วย
*ค่าโดยสารไปกลับต่อ 1 ท่าน รวมภาษี แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง 399 บาท

หากคุณไม่ต้องการพลาดข้อเสนอสุดคุ้ม

ไม่ต้องให้คุณเสียเวลา เรามีข้อเสนอสุดคุ้มที่ถูกใจคุณเสมอ

ข้อเสนอสุดคุ้มเสมอ

การจองที่ง่ายและรวดเร็ว

ทุกสายการบิน
ทุกจุดหมายปลายทาง

บริการลูกค้าภาษาไทย