ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับแทนซาเนีย

*ค่าโดยสารไปกลับต่อ 1 ท่าน รวมภาษี แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง 399 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับแทนซาเนีย

  • อุณหภูมิ: อากาศร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23-30 องศาเซลเซียส
  • เวลา: UTC/GMT +3 (EAT) เวลาช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง
  • สกุลเงิน: ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS) 1 บาทประมาณ 62.54 ชิลลิงแทนซาเนีย
  • ภาษา: ภาษาราชการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาสวาฮีลี (Kiswahili) ใช้ภาษาอาหรับ (ใช้มากบนเกาะซันซิบาร์) เป็นภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาท้องถิ่นอื่น ๆ
  • เอกสาร: ประเทศแทนซาเนียไม่มีกงศุลหรือสถานฑูตในไทย จึงสามารถทำวีซ่าได้ที่ ตม. ในสนามบินก่อนเข้าประเทศ โดยมีวีซ่า 3 ประเภทคือวิซ่าท่องเทียว ใช้ได้ 3 เดือน วีซ่าธุรกิจ อยู่ได้ 3 เดือน และวีซ่าการศึกษา
  • สุขภาพ: ต้องฉีดไข้เหลือง (Yellow fever) ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และขอสมุดเหลือมาด้วย และให้นำติดตัวมาเนื่องจากพอลงจากเครื่องบิน เจ้าหน้าที่จะมีการเรียกดูสมุดเหลือ
*ค่าโดยสารไปกลับต่อ 1 ท่าน รวมภาษี แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง 399 บาท

หากคุณไม่ต้องการพลาดข้อเสนอสุดคุ้ม

ไม่ต้องให้คุณเสียเวลา เรามีข้อเสนอสุดคุ้มที่ถูกใจคุณเสมอ

ข้อเสนอสุดคุ้มเสมอ

การจองที่ง่ายและรวดเร็ว

ทุกสายการบิน
ทุกจุดหมายปลายทาง

บริการลูกค้าภาษาไทย