ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับตรินิแดดและโตเบโก

*ค่าโดยสารไปกลับต่อ 1 ท่าน รวมภาษี แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง 399 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับตรินิแดดและโตเบโก

  • อุณหภูมิ: เขตร้อน มีฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม
  • เวลา: UTC−4
  • สกุลเงิน: ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก (TTD) 1 บาทไทยประมาณ 0.19 ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก (2560)
  • ภาษา: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ภาษาฮินดี ฝรั่งเศส สเปน มีใช้อยู่ทั่วไป
  • เอกสาร: การยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องแนบเอกสารเอกสารการเดินทางหรือหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ หลักฐานที่แสดงว่า ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศ หนังสือเดินทางฉบับเดิมเพื่อแสดงประวัติการเดินทางก่อนหน้านี้ ใบทะเบียนสมรส หลักฐานการทำงานหรือการศึกษา
    ในปัจจุบัน ต้นฉบับพร้อมสำเนาหนึ่งชุด
  • สุขภาพ: อาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจหาเชื้อวัณโรคก่อนที่ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่า 6 เดือน
*ค่าโดยสารไปกลับต่อ 1 ท่าน รวมภาษี แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง 399 บาท

หากคุณไม่ต้องการพลาดข้อเสนอสุดคุ้ม

ไม่ต้องให้คุณเสียเวลา เรามีข้อเสนอสุดคุ้มที่ถูกใจคุณเสมอ

ข้อเสนอสุดคุ้มเสมอ

การจองที่ง่ายและรวดเร็ว

ทุกสายการบิน
ทุกจุดหมายปลายทาง

บริการลูกค้าภาษาไทย