สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น

*ค่าโดยสารไปกลับต่อ 1 ท่าน รวมภาษี แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง 399 บาท

เทศกาลสำคัญ:

เทศกาลสำคัญที่คุณจะได้สัมผัสและร่วมประสบการณ์กับชาวเวียดนามล้วนแต่เป็นเทศกาลที่บ่งบอกถึง ความเชื่อ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนจากมุมมองหนึ่งของประเทศที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมอันน่าสนใจ เทศกาลทุก ๆ เทศกาลมีการเฉลิมฉลองกันอย่างเรียบง่ายเเต่เปี่ยมไปด้วยความหมายและความสุขของผู้คนซึ่งคุณจะไม่เคยได้สัมผัสจากที่ไหนมาก่อน

ตรุษเวียดนาม

เป็นวันขึ้นปีใหม่เวียดนาม ชาวเวียดนามเรียกกันว่า วันเต็ดเวียดนาม ซึ่งแท้จริงแล้วก็ตรงกับวันตรุษของจีนหรือปีใหม่จีนนั่นเอง เพราะเวียดนามเคยถูกปกครองโดยจีนและได้รับวัฒนธรรมประเพณีและการเฉลิมฉลองมาจากจีน สำหรับพิธีและความเชื่อกลับมีทั้งที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน คนจีนชอบค้าขายแต่คนเวียดนามทำการเกษตร วันตรุษของเวียดนามจึงเป็นวันฤกษ์ชัยของพืชผลผลิตด้วย มีการจุดพลุและประทัด และมีพิธีการไหว้ผู้ใหญ่เชิญผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่ในบ้านมาเพื่อกราบไหว้และรับพรจากผู้ใหญ่

เทศกาลลิม

เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นทุกปีต่อจากเทศกาลเต็ดเวียดนาม มีการร้องเพลงพื้นบ้านที่เรียกว่า กวานโฮ ผู้ร้องจะแต่งกายสวยงามด้วยชุดพื้นเมืองของเวียดนาม เป็นความสนุกสนานของผู้ร่วมงานที่จะได้ชมการแข่งขันประชันการร้องเพลงที่ไพเราะและเป็นเอกลักษณ์ในงานนี้ การร้องเพลงกวานโฮมีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16

เทศกาลบูชาจูด่งตื่อ

เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนเมษายน จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าจูด่งตื่อ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการเกษตรและเพาะปลูกของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใส มีขบวนแห่และการเชิดมังกรตัวใหญ่ มีการร้องรำทำเพลงทั้งบนถนนและในเรือ มีการตักน้ำในแม่น้ำเพื่อไปทำความสะอาดเหล่ารูปคารพในวัดด้วย

*ค่าโดยสารไปกลับต่อ 1 ท่าน รวมภาษี แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง 399 บาท

หากคุณไม่ต้องการพลาดข้อเสนอสุดคุ้ม

ไม่ต้องให้คุณเสียเวลา เรามีข้อเสนอสุดคุ้มที่ถูกใจคุณเสมอ

ข้อเสนอสุดคุ้มเสมอ

การจองที่ง่ายและรวดเร็ว

ทุกสายการบิน
ทุกจุดหมายปลายทาง

บริการลูกค้าภาษาไทย