สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น

*ค่าโดยสารไปกลับต่อ 1 ท่าน รวมภาษี แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง 399 บาท

เทศกาลสำคัญ:

เทศกาลต่าง ๆ ของประเทศซิมบับเว เป็นการผสมผสานกันของยุคสมัย ความเชื่อ วิถีชีวิตและอิทธิพลวัฒนธรรมจากต่างชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตกอย่างประเทศอังกฤษ เช่นเทศกาลทางศาสนาคริสต์ เทศกาลของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นอีกศาสนาที่ผู้คนในท้องถิ่นนี้นับถือ แต่ก็มีเทศกาลอันทันสมัยและน่าสนใจอย่างเทศกาลดนตรีและศิลปะ ซึ่งถือเป็นเทศกาลใหญ่ที่จัดขึ้นของทวีปแอฟริกาใต้เลยก็ว่าได้

เทศกาลไฮฟา

(Harare International Festival of Art) เป็นเทศกาลดนตรีและศิลปะประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกา จัดขึ้นที่เมืองหลวงของซิมบับเว คือเมืองฮาราเร เทศกาลไฮฟาจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม เป็นการจัดงานเต็มพื้นที่กว้างใหญ่ มีทั้งออกร้านขายผลิตภัณฑ์ศิลปะ การแสดงบนเวทีที่มีมากมายหลายเวที การแสดงดนตรีหลากหลายแนว งานออกร้านขายสินค้า

เทศกาลถือศีลอด

เทศกาลนี้เป็นเทศกาลขอลชาวซิมบับเวที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีการปฎิบัติเหมือนกับชาวมุสลิมทั่วโลก ในช่วงของการถือศีลอดชาวมัสลิมซิมบับเวจะงดการทานอาหารเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงช่วงพระอาทิตย์ตกดิน แต่หลังจากช่วงเทศกาลศีลอดในวันสุดท้ายผ่านพ้นไป ชาวมุสลิมซิมบับเวจะมีงานเลี้ยงฉลองตามบ้านญาติต่าง ๆ มีงานสนุกสนานรื่นเริงและดื่มกินอาหารร่วมกัน

เทศกาลฉลองของชนเผ่า

ในซิมบับเว ชาวซิมบับเวจำนวนมากสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าโบราณต่าง ๆ ของแอฟริกา จึงมีการเฉลิมฉลองวันของชนเผ่าตามท้องถิ่นต่าง ๆ ของซิมบับเว ซึ่งแต่ละชนเผ่ามีวันฉลองที่ต่างกันไป รูปแบบของการฉลองจะเป็นการใส่ชุดของชนเผ่า มีการเต้นระบำด้วยเพลงพื้นบ้านและฉลองกินเลี้ยงกัน อาจจะมีการนำสัตว์ป่ามาย่างหรือทำเมนูต่าง ๆ เลี้ยงกันด้วย

*ค่าโดยสารไปกลับต่อ 1 ท่าน รวมภาษี แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง 399 บาท

หากคุณไม่ต้องการพลาดข้อเสนอสุดคุ้ม

ไม่ต้องให้คุณเสียเวลา เรามีข้อเสนอสุดคุ้มที่ถูกใจคุณเสมอ

ข้อเสนอสุดคุ้มเสมอ

การจองที่ง่ายและรวดเร็ว

ทุกสายการบิน
ทุกจุดหมายปลายทาง

บริการลูกค้าภาษาไทย