ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับยูกันดา

*ค่าโดยสารไปกลับต่อ 1 ท่าน รวมภาษี แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง 399 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับยูกันดา

  • อุณหภูมิ: มีอากาศแบบเขตทรอปิคอล ส่วนมากจะมีฝนตก และมีช่วงที่อากาศแห้งสองช่วง (ได้แก่ช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงกุมภาพันธ์ และช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงกรกฎาคม) ทางตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศแบบกึ่งแห้ง

  • เวลา: UTC/GMT +3 ชั่วโมง

  • สกุลเงิน: * สกุลเงิน: ซิลลิงยูกันดา (UGX) 1 บาทประมาณ 89.18 UGX

  • ภาษา: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ Luganda, Kiswahili, Luo, Lunyoro -Lutoro และ Bantu เป็นภาษาท้องถิ่น

  • เอกสาร: วีซ่ายูกันดาสามารถทำได้ตอนเข้าประเทศยูกันดาหรือที่เรียกว่า Visa on Arrival
    สิ่งที่ต้องเตรียม หนังสือเดินทาง มีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทางออกนอกประเทศ ค่าธรรมเนียมวีซ่า Single entry visa US$ 50 Multiple entry visa (6-12 months) US$ 100 Multiple visa (24 months) US$ 150 Multiple visa (36 months) US$ 200 บัตรเครดิต เป็นหลักฐานแสดงให้เจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าผู้เดินทางมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในประเทศยูกันดา ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เป็นหลักฐานแสดงว่าผู้เดินทางมีความตั้งใจที่จะเดินทางกลับประเทศตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในตั๋วเครื่องบิน และสมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

  • สุขภาพ: ต้องได้รับการฉีดวัคซีนไข้เหลืองล่วงหน้าก่อนเดินทาง

*ค่าโดยสารไปกลับต่อ 1 ท่าน รวมภาษี แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง 399 บาท

หากคุณไม่ต้องการพลาดข้อเสนอสุดคุ้ม

ไม่ต้องให้คุณเสียเวลา เรามีข้อเสนอสุดคุ้มที่ถูกใจคุณเสมอ

ข้อเสนอสุดคุ้มเสมอ

การจองที่ง่ายและรวดเร็ว

ทุกสายการบิน
ทุกจุดหมายปลายทาง

บริการลูกค้าภาษาไทย